top of page
GMCA.jpg

JMA GENBA Management Conference & Award 2023 in Thailand

วันและเวลา: วันที่: 27 พฤศจิกายน 2566 9:00-16:50

สถานที่: ไบเทค(Bangkok International Trade&Exhibition Center)

เวลา

発表内容

NSK bearing.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่ ①

NSK Bearing Manufacturing Thailand Co.Ltd. (NBMT)

Theme

การพัฒนาระบบการจัดส่งชิ้นส่วนสู่สายการผลิตแบบอัตโนมัตต้นทุนต่ำ

MItsubishi.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่②

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.

Theme

ความเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่

NISSAN.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่③

Nissan Motor (Thailand)

Theme

"การท้าทายสู่ท็อปเท็น ระดับแนวหน้าของโลก

Kao.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่④

Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.

Theme

กิจกรรมทางสังคมและระดับภูมิภาค (ความพยายามที่จะบรรลุการกำจัดการฝังกลบขั้นสุดท้ายเป็นศูนย์)

HONDA Prachinburi.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่⑤

Honda Automobile Thailand Co.,Ltd. Prachinburi Plant

Theme

การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค KBL (เรียนรู้จากปัญหา)

HONDA ayutthaya.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่⑥

Honda Automobile (Thailand), Ayutthaya Plant

Theme

การทำโครงการร่วมงานเป็นทีมและการก้าวข้ามข้อจำกัดของแต่ละคน

YAMAHA.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่⑦

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

Theme

ปรับปรุงพฤติกรรมของคนในสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้น

Siam GS Battery.jpg

■การนำเสนอกรณีศึกษาที่⑧

Siam GS Battery Co.,Ltd.

Theme

ลดปัญหาการใช้ชิ้นส่วนผิดด้วยเทคนิค กุญแจ 3 ดอกสู่ความสำเร็จ

上海英語バナー.JPG
foreman.png
bottom of page