top of page

I. ข้อมูลการจัดงาน

วันเวลาจัดงาน: วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567, 9:00-16:30

​สถานที่จัดงาน: The Grand Four Wings Convention Hotel In Bangkok Thailand

333 Srinagarindra Rd, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240

กำหนดการต่างๆจนถึงการแข่งขัน

 เดือนมิถุนายน เริ่มรับสมัครผู้เข้าร่วมคัดเลือก
 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน : หมดเขตการสมัครสำหรับการคัดเลือก
 วันพุธที่ 24 กรกฏาคม : ส่งกำหนดการ, การนัดหมายในการประชุมรอบคัดเลือกให้ผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
 วันพุธที่ 24 กรกฏาคม : ส่งข้อมูลการนำเสนอผลงาน สำหรับการคัดเลือก (by PowerPoint /PDF. )
 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม : การประชุมรองคัดเลือกที่โรงแรม (The Grand Four Wings Convention Hotel)
 *คัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายที่จะแข่งในงาน GMCA 2024 เดือนพฤศจิกายน  (กำหนดการคือ 8 บริษัท)

 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม : หมดเขตการส่งบทคัดย่อและไฟล์การนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย (PDF)
 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน :  ส่งกำหนดการ การนัดหมายในการประชุมรอบสุดท้ายให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกทีม (ก่อนวันงานประมาณ 14 วัน)

​ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน : งานกิจกรรม GMCA 2024 (สถานที่จัดงาน BITEC กรุงเทพ)

II. ข้อกำหนดของผู้นำเสนอผลงานและเนื้อหาการนำเสนอ GMCA
   1. ข้อกำหนดของผู้นำเสนอ: กรุณาเลือกพนักงานชาวไทย

  • พนักงานที่มีตำแหน่งผู้จัดการในระดับแนวหน้า

  • บุคคลในตำแหน่งต่างๆ เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าคนงาน หัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญ Leader เป็นต้น

  • ผู้ที่เป็นแบบอย่างในฐานะผู้จัดการในระดับแนวหน้าและได้รับการเสนอชื่อจากภายในองค์กร(ไม่จำกัดสาขาความเชี่ยวชาญ)

ข้อกำหนดเนื้อหาการนำเสนอ

[1] คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและเป้าหมายของโรงงานหรือสถานประกอบการอย่างไร? 
[2] คุณคิดอย่างไรกับปัญหาในที่ทำงานของคุณและคิดว่าที่ทำงานของคุณควรเป็นอย่างไร?

[3] คุณแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในความพยายามในการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร?

2. เนื้อหาการนำเสนอ

ในการนำเสนอผลงานของกิจกรรม GMCA นอกจากเนื้อหากิจกรรมและผลลัพธ์ของตัวอย่างการปรับปรุงโดยเฉพาะแล้ว ผู้นำเสนอควรพูดเกี่ยวกับ "บทบาทหน้าที่ของพวกเขาในการจัดการสถานที่หน้างาน" ในฐานะหัวหน้าที่รับผิดชอบอีกด้วย

ซึ่งวิธีนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระดับของเทคโนโลยีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ผู้ที่เข้ามาร่วมงานสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงการจัดการและเป็นตัวอย่างอ้างอิงการฝึกอบรมพนักงานในหน้างานได้

3. ผู้นำเสนอกรณีตัวอย่างได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัล "กรณีตัวอย่างยอดเยี่ยม" 

มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่นำเสนอกรณีตัวอย่างได้ดีที่สุดในงานแข่งขัน

ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนโหวตทั้งหมดของกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน

ผู้บรรยายที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ที่นำเสนอกรณีตัวอย่างได้ดีที่สุด

ในการเลือกกรณีตัวอย่างยอดเยี่ยม มุมมองของการประเมินคือ "เหมาะสมสำหรับกิจกรรมและการดำเนินการของผู้จัดการในระดับแนวหน้าและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้" ไม่ใช่ประเมินเนื้อหาของกรณีการปรับปรุงและคุณภาพของผลลัพธ์ (อ้างอิง III. เกณฑ์การคัดเลือกที่มีอยู่ในด้านล่าง)

III. เกณฑ์การคัดเลือก
   ประเด็นการโหวตให้คะแนน

ทางเราจะมีประเด็นสำหรับการประเมินของการนำเสนอกรณีตัวอย่าง โดยควรจะมีรายละเอียดประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
ในการนำเสนอ และใช้ประเด็นเหล่านี้ในการอ้างอิงเวลาจัดทำรูปแบบการนำเสนอ

 

① คำจำกัดความของปัญหาชัดเจนหรือไม่?

 

②ค่าเป้าหมายชัดเจนหรือไม่?

 

③ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในขณะที่กำลังพยายามดำเนินการปรับปรุงอย่างไร?

④ ผลการปรับปรุงชัดเจนหรือไม่?

⑤อธิบายเรื่องราวได้อย่างเข้าใจง่ายหรือไม่?

⑥มีข้อดีหรือคำแนะนำที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อให้เป็นประโยชน์ในรูปธรรมหรือไม่?

⑦จะสามารถพัฒนาการจัดการกับปัญหาในครั้งนี้ได้อย่างไรในอนาคต (รูปแบบของการจัดการในอนาคต)?

⑧ สามารถดำเนินการบรรยายได้ตรงตามเวลาหรือไม่? (10 นาทีสำหรับรอบคัดเลือก, 20 นาทีสำหรับการแข่งขันจริง)?

 

จะไม่ประเมินเนื้อหาของกรณีการปรับปรุงและคุณภาพของผลลัพธ์ ในการแก้ไขปัญหาในสถานที่หน้างานแต่ละแห่ง สิ่งที่สำคัญคือต้องกำหนดประเด็น กระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ 
และระบบการทำงานระหว่างสมาชิก

・ หากเคยมีประสบการณ์ทำงานที่ล้มเหลวมาก่อน กรุณาเล่าว่าสามารถฝ่าฟันเรื่องแย่ๆเหล่านั้นมาได้อย่างไร

・ กรุณาใช้โอกาสจากการบรรยายครั้งนี้ที่จะแสดงความพยายามในการจัดการกับปัญหาของท่านในอดีตให้กับพนักงานในฝ่ายการผลิตในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

​☆ สำหรับข้อมูลใหม่ จะมีประกาศบนเว็บไซต์

IV. การจัดเตรียมสำหรับการประชุมรอบคัดเลือก  (จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม (วันศุกร์) )

■กรุณาเสนอชื่อพนักงานในระดับหัวหน้าที่ตรงกับข้อกำหนดในฐานะผู้นำเสนอ

​ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสำหรับรอบคัดเลือก

​ * ทางเราจะติดต่อกลับหาท่านหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

■ รอบคัดเลือก: เวลาการนำเสนอ

เวลาการนำเสนอสำหรับรอบคัดเลือกของแต่ละบริษัท (1 บริษัท) คือ 10 นาที

กรุณาสรุปใจความสำคัญของรายละเอียดที่จะนำเสนอในการแข่งขันจริงให้เหลือประมาณ 10 นาที

Time Management จะรวมอยู่ในข้อกำหนดของการนำเสนอด้วย

หากนำเสนอเกิน 10 นาที จะถูกหักคะแนนที่ได้รับจากการโหวต

   * เวลาการนำเสนอสำหรับการแข่งขันจริง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  คือ 20 นาที

   กรุณาอธิบายรายละเอียดจากรอบคัดเลือกให้ละเอียดยิ่งขึ้น

■การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ

■ สิ่งที่ต้องเตรียมมาในรอบคัดเลือก

  • คอมพิวเตอร์

  • ​ข้อมูลสำรอง (เช่น USB เป็นต้น)

  • ​​​​※ ทางเราจะเตรียม Laser Pointer ไว้ให้

Guide Run จนถึงวันงาน GMCA 2024

การสมัคร

เข้าร่วมการประชุมรอบคัดเลือก
(ภายในวันศกร์ที่ 28 มิ.ย. 67)

การประชุมรอบคัดเลือก

สำหรับการสมัคร กรุณาลงทะเบียนโดยตรงอย่างเป็นทางการ

บริษัทที่สมัครจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการบรรยายและดำเนิน Presentation และทางเราจะคัดเลือกบริษัทในการแข่งขัน GMCA จำนวน 8 บริษัท

(วันศุกร์ ที่ 2 ส.ค. 67)

GMCA 2024

บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 บริษัท จะมารวมกัน และนำเสนอผลงานที่ BITEC บริษัทที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จะถูกตัดสินให้เป็นบริษัทที่บรรยายกรณีตัวอย่างได้ดีที่สุด

(วันจันทร์ ที่ 25 พ.ย. 67)

ใบสมัครรอบคัดเลือก
*กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

bottom of page